ភាគ១: ស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំ

«ឲ្យយើងស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំហើយ សុភាពរាបសារជាមួយចាស់ទុំហើយ គ្មានទេ! ទៅត្រង់ណាក៏ដឹងថាសប្បាយ។ និយាយត្រង់ មួយសារនោះ ដើរលើងទៅភូមិ [..] គេយកនំយកអីមកឲ្យហូប ហូបបាយ ហូបអីក៏សប្បាយទាំងអស់គ្នា ឲ្យក្រេវ គគ្រឹក។ ជួនកាល និយាយៗទៅក៏ដេកលក់ ថ្ងៃណាណីទើបត្រលប់មកផ្ទះវិញ[សើច]។  ដល់តែមកផ្ទះវិញ ម៉ែថា ម្តាយកូនអញអើយ ថ្ងៃម្ល៉េះ ម៉េចក្រមកម្ល៉េះ។ អូ! និយាយលេងជាមួយចាស់ៗ ក៏ដេកលក់។ យប់នោះភ្លៀង ក៏ដេកលក់។ និយាយគ្នាលេងលិចកើតទៅ ពិភាក្សាគ្នាលេងទៅ ក៏ដេក។ កូនគេនោះត្បាញកន្ទេល ត្បាញអីដូចបែបបុរាណ ហើយទៅម៉ែឪគេក៏អង្គុយលេងផឹកស៊ី។ តែខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់[ស្រាស]ទេ ខ្ញុំនៅអង្គុយឯណេះផ្សេងទេ។ គេប្រាប់ថា កុំអាណាមកលបអានេះអត់បានទេ កូនក្មេងក៏ដោយ [ន]រណាដែលជើងខ្លាំងក៏ដោយគឺអត់ទេ។ កុំធ្វើវា អត់បានទេ វា[ខ្លួនគាត់]ល្អណាស់ អត់បានទេ តែហ៊ានធ្វើ គឺមានតែធ្វើរបស់អញវិញហើយ។ កាលនោះនៅអាយុប្រាំបីដណ្តប់។»

DSC_2788

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s