បានគេរាប់គេរក

បើថ្ងៃក្រោយទៅ គេបង្កើតសាលាមួយនៅក្នុងភូមិ ហើយឲ្យតាទៅបង្រៀនក្មេងៗត្បាញរបស់របរផ្សេងៗ និងមានប្រាក់ខែឲ្យតា។ តើតាយល់យ៉ាងម៉េច?

ល្អ! យើងបានបង្ហាត់គេឲ្យបានចេះបន្តទៅទៀត។ វាមិនបាត់ ដូចថារបស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រើប្រាស់ទៅហើយ។ វាមិនបាត់ [ព្រោះ]បានគេរាប់គេរក។ ដូចយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាចឹងណា៎ លោកសង្ឃដែលគេផ្សាយតាមវិទ្យុសព្វថ្ងៃឲ្យចេះបន្តៗទៅទៀត។ សព្វថ្ងៃ គ្មានអ្នកណាបង្រៀន ទៀតទេ បើបានបង្ហាត់បង្រៀនទៅ ក៏បានចេះតទៅទៀត។

DSC_3339

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s