ភាគ៣: កុំវាយតម្លៃគ្នា

«ថ្វីត្បិតយើងមិនចេះអាមុខនេះ យើងចេះមុខនោះ។ យើងអត់ចេះដែរណុង។ ដូចតែគ្នាអញ្ចេះឯង ទៅវិញទៅមក។ ម្ល៉ោះហើយ យើងកុំមោហៈ ទោសៈ […] វាយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកក៏អត់កើតទេ។ ឧទាហរណ៍ថា យើងអត់ចេះអានេះ [តែ]យើងចេះអានោះ។ »

DSC_2788

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s